459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Zvýšený bilirubin, hyperbilirubinémie, Gilbertův syndrom

Popis zvýšeného bilirubinu

Fyziologie (jak to má fungovat)

Do jater vede ze střev portální žíla, která přináší vstřebané živiny. Tato žíla se bohatě větví a prochází celými játry. Játra jsou tvořena jaterními buňkami (hepatocyty), zastávajícími četné funkce jater.

Játra si můžeme představit jako výrobní a chemickou zónu u velkoměsta. Každá budovat v této pomyslné zóně představuje jednu jaterní buňku. Jaterní buňky jsou obklopeny bohatým krevním zásobením a zároveň od hepatocytů vedou žlučové kanálky, které se zbíhají do větších koryt a vedou do žlučníku a do tenkého střeva.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Jaterní buňky obsahují enzymy, mezi jejichž funkce mimo jiné patří přeměna a vylučování nepotřebných látek z těla ven.
Zvýšený bilirubin (hyperbilirubinémie, Gilbertův syndrom) je způsoben nižším výkonem enzymu (glukuronyltransferáza), který způsobí pomalejší vylučování bilirubinu do žluče a tedy i pryč z těla. Lékařská literatura uvádí, že toto onemocnění postihuje až 10% populace.

Nebo může být bilirubin vysoký zvýšenou úmrtností červených krvinek (hemolytická anémie).

Příznaky – klinický obraz

Onemocnění se ve většině případů nijak neprojevuje, pouze při vyšších nárocích na játra se může objevit únava, nevolnost, potíže s trávením, pocit plnosti, žloutenka, poruchy soustředění.

Komplikace

Zvýšený bilirubin by mohl způsobit hnědou až hnědozelenou moč, žlučové, žlučníkové kameny.

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Onemocnění se pro jeho minimální nebezpečnost neléčí, postačí vyvarovat se zatěžování jater (tučná strava, alkohol, dlouhodobé užívání léků, infekce).

(Informační zdroje stránky)